Välkommen till S.H-n Orden - Sällskapet Hjälpsamheten!

Vårt sällskap har i över 140 år verkat för hjälpsamhet och vänskap mellan människor i vårt samhälle. Vi strävar efter att leva upp till vårt namn genom att idka lokal hjälpverksamhet, ge stöd till internationella hjälpinsatser och bygga vänskapsband med Ordens medlemmar i centrum.